Antal hiv fall i Sverige ligger på en stabil nivå

Den 9 juni publicerade Folkhälsomyndigheten siffor för antalet nya fall av hivinfektion i Sverige.

I fjol rapporterades totalt 450 fall av hivinfektion i Sverige, visar Folkhälsomyndighetens senaste årsrapport. Det är strax under årsgenomsnittet på 455 fall under den senaste femårsperioden. Av de rapporterade fallen är cirka 80 procent utlandsfödda personer och en stor del har fått hivinfektionen före ankomsten till Sverige.

läs mer

Nya rekommendationer från WHO

Den 30 september 2015 publicerade WHO uppdaterade rekommendationer om när behandling mot hiv bör inledas.

WHO rekommenderar antiretroviral behandling (ART), dvs behandling för hivinfektion, till alla känt hivpositiva oavsett deras antal CD4-celler (T-hjälparceller).

WHO bedömer att om dessa rekommendationer snabbt skulle följas världen runt skulle de förhindra 21 miljoner dödsfall under de närmaste femton åren och förebygga 28 miljoner nya fall av hivsmitta fram till 2030.

läs mer

Postihiva Gruppens Stödfond

Posithiva Gruppens Stödfond för hivpositiva män som har sex med män (MSM). Stödfonden beviljar bidrag av engånskaraktär i syfte att förbättra individens livskvalitet genom att lindra eller avhjälpa ekonomiska följdverkningar som har uppstått av hivinfektion.

På grund av psykiska, fysiska eller medicinska skäl måste många av oss vara helt eller delvis sjukskrivna. Sjukbidrag eller förtidspensioneringar är inte heller ovanligt. Detta kan leda till att den privata ekonomin försämras kraftigt. Genom bidrag ur Stödfonden kan hivpositiva män som har sex med män (msm) få en möjlighet att underlätta sin vardag.

Läs mer

Bukowskis auktion till förmån för Kids Ark

Bukowskis auktion till förmån för barn drabbade av HIV . Ett tjugotal etablerade konstnärer, däribland Tobias Bernstrup, Fredrik Wretman, Maria Miesenberger, Gunnar Smoliansky och Denise Grünstein med flera, donerade sammanlagt 22 verk. Tillsammans ropades de in till en summa av 229 800 kr, hela 25% över de samlade utropspriserna.

Hiv och aids slår hårdast mot kvinnor, barn och unga. De är särskilt sårbara och utsatta för hiv. Majoriteten av världens hivpositiva är kvinnor. De bär dessutom en stor börda som närstående och vårdare till hivpositiva. Förutom de omkring 2,5 miljoner barn som lever med hiv har ytterligare 16 miljoner barn blivit föräldralösa på grund av aids.

Genom att låta pengarna från 2011 års auktion gå till Kids Ark, ett svenskt projekt som arbetar hivförebyggande i Chiang Mai i norra Thailand, bidrar Let’s talk HIV till att ge några av alla dessa kvinnor, barn och ungdomar utbildning och chans till en ljusare tillvaro.

Fotografiska röda årskort till förmån för HIV

Sedan december månad 2012, säljer Fotografiska röda årskort till förmån för HIV. Insamlade medel kommer att gå till Läkare mot AIDS, som stöder forskning som syftar till ett vaccin och effektivare läkemedel mot HIV-infektion och AIDS samt forskning kring förebyggande åtgärder. Forskningsanslag ges företrädesvis till yngre forskare som är i början av sin karriär och som därför ännu inte kommer i fråga för anslag från de stora forskningsråden eller EU.