Lets talk HIV

Att våga prata om HIV är första steget i arbetet att förbättra för de som lever med sjukdomen. Vi verkar för att sprida information om HIV samt uppmärksamma de som arbetar förebyggande mot sjukdomen. Vi vill också minska stigmatiseringen som det innebär att vara smittad.

Har du frågor eller uppslag maila

info@letstalkhiv.se