Om HIV

Globalt har över 30 miljoner människor avlidit i aids och för närvarande lever cirka 37 miljoner med hiv. Afrika söder om Sahara har flest fall av hiv. I Sverige lever omkring 7 000 personer med hiv, och ungefär 400-500 nya fall av hiv rapporteras varje år.

Många fler lever under omständigheter som gör dem sårbara för hiv: kvinnor, barn och unga särskilt i tredje världen,  män som har sex med män, sprutmissbrukare, sexarbetare för att nämna några. Det finns också många människor och organisationer som arbetar för att förbättra hivpositivas förutsättningar dels genom påverkansarbete (politiskt, religiöst, kulturellt och ekonomiskt), dels genom stöd och vård och kanske främst prevention, det vill säga förhindra att fler smittas med hiv.